Safe Sound med ny propp

Vi lanserer i disse dager vårt nyeste produkt på hørselvernfronten, nemlig «Offshoreproppen» TwinCom! Hørselvernet er meget godt egnet for blant annet offshore-industrien, flyplasser, helidekk, kompressorrom og for brannmenn. Hørselvernet kan enten brukes alene, sammen med øreklokker eller montert på hjelm, og gir ekstremt god støydemping! Se utvidet informasjon om produktet her!