Presentasjonsfilm av «Offshoreproppen» TwinCom

Se presenatsjonsfilm av «Offshoreproppen» TwinCom. Filmen finnes i både engelsk og norsk versjon.